Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της διαδικασίας μίσθωσης βοσκοτόπων

110-2017-Συζήτηση-και-λήψη-απόφασης-περί-της-διαδικασίας-μίσθωσης-βοσκοτόπων